Găng tay Vglobal trong sự kiện Chương trình Lễ hội trung thu của người Việt tại bang Oregon, Hoa Kỳ.