Tầm nhìn, Sứ mệnh và Giá trị cốt lõi

TẦM NHÌN
Tận tụy với khách hàng và xã hội, bảo vệ môi trường là định hướng để tạo ra sự phát triển bền vững. Vtechcom quyết tâm trở thành Doanh nghiệp uy tín cung cấp Găng tay chất lượng tại thị trường Việt Nam.

SỨ MỆNH
Luôn lấy con người làm ưu tiên hàng đầu và trở thành doanh nghiệp hoạt động vì sứ mệnh “ Bảo vệ sức khỏe cộng đồng và trách nhiệm xã hội”

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Chúng tôi tồn tại để giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn và an toàn hơn. Chúng tôi luôn quan tâm đến các nhu cầu về xã hội và môi trường.

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG
– Chú trọng lợi ích và sự an toàn của người sử dụng sản phẩm.
– Hỗ trợ, đồng hành và làm thỏa mãn Nhà phân phối và Đại lý trong suốt quá trình hợp tác.