Welcome to Vtechcom

Báo cáo thường niên là ấn phẩm cần được đầu tư nghiêm túc, chuẩn chỉ với nhiều doanh nghiệp, nhất là các công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán. Đội ngũ chuyên gia tại Adina xây dựng báo cáo thường niên chuyên nghiệp, giúp quý doanh nghiệp cung cấp thông tin minh bạch tới nhà đầu tư, cổ đông, khách hàng, nhà cung cấp, ngành nghề doanh nghiệp hoạt động và nội bộ nhân viên trong doanh nghiệp.

 

 

Báo cáo thường niên là gì?

Báo cáo thường niên (BCTN) là báo cáo hàng năm tổng hợp thông tin về hoạt động kinh doanh, lợi nhuận cũng như các hoạt động khác của doanh nghiệp/ công ty đồng thời chỉ ra kế hoạch phát triển kinh doanh, lợi nhuận trong năm tới.

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Call Now Button