Welcome to Vtechcom

Đặt tên công ty là bước đầu tiên khi khởi sự. Mọi tâm sức của doanh nghiệp sẽ được gói gém lại trong cái tên này, giúp công ty đặt những viên gạch đầu tiên cho sự hình thành và phát triển. Do hàng triệu tên công ty đã tồn tại, nên đặt tên công ty không hề đơn giản, đặc biệt khi mỗi doanh nghiệp đều đặt ra những tiêu chí đặt tên khác nhau, ngoài tiêu chí cơ bản của pháp luật quy định. Thấu hiểu những khó khăn này của các doanh nghiệp, Adina đã nghiên cứu và cho ra đời dịch vụ đặt tên công ty.

 

 

Tiêu chí đặt tên công ty là gì?

• Đảm bảo cấu trúc tên công ty: Công ty + loại hình (Cổ phần, TNHH, TNHH MTV…) + Tên riêng (định danh và mô tả ngành nghề)
• Khả năng đăng ký kinh doanh 100%
• Đúng quy định pháp luật
• Khác biệt, độc đáo
• Ngắn gọn, dễ nhớ, dễ truyền thông
• Có ý nghĩa và truyền tải được thông điệp trong tên công ty

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Call Now Button