Welcome to Vtechcom

Mã số mã vạch (MSMV) là một trong các công nghệ nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động các đối tượng là sản phẩm, hàng hóa, tổ chức hoặc địa điểm… dựa trên việc ấn định một mã số (hoặc chữ số) cho đối tượng cần phân định và thể hiện mã đó dưới dạng vạch để thiết bị (máy quét) có thể đọc được. Hiện nay, một số lượng không nhỏ người tiêu dùng còn sử dụng mã số mã vạch để kiểm chứng nguồn gốc, xuất xử của hàng hoá. Do vậy, doanh nghiệp không thể bỏ qua kênh tạo dựng uy tín thương hiệu sản phẩm này khi đưa sản phẩm ra ngoài thị trường.

Tại sao phải đăng ký mã số mã vạch?

• Tăng uy tín thương hiệu.
• Phục vụ bán hàng tự động.
• Phục vụ quản l‎í hoạt động sản xuất kinh doanh.
• Phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.
• Phục vụ trao đổi dữ liệu điện tử (EDI).

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Call Now Button