Welcome to Vtechcom

Kích thước: 25x34cm.
Bế gấp và băng dính nắp thành phẩm

LOẠI GIẤY SỐ LƯỢNG /MẪU

ĐƠN GIÁ/sản phẩm

IN 1 MÀU IN 2 MÀU IN 3 MÀU IN 4 MÀU
Giấy OF 120 1000 1,650đ 1,900đ 2,200đ 2,450đ
2000 1,400đ 1,580đ 1,720đ 1,950đ
3000 1,300đ 1,420đ 1,580đ 1,600đ
5000 1,200đ 1,300đ 1,400đ 1,500đ
Giấy OF 140 1000 1,800đ 2,100đ 2,350đ 2,650đ
2000 1,580đ 1,720đ 1,850đ 2,100đ
3000 1,500đ 1,600đ 1,700đ 1,850đ
5000 1,400đ 1,500đ 1,600đ 1,700đ
Giấy OF 200 1000 2,250đ 2,550đ 2,800đ 3,100đ
2000 2,100đ 2,200đ 2,300đ 2,500đ
3000 2,00đ 2,100đ 2,200đ 2,300đ
5000 1,900đ 2,000đ 2,050đ 2,000đ

Kích thước: 17x23cm.
Bế gấp và băng dính nắp thành phẩm

LOẠI GIẤY SỐ LƯỢNG /MẪU

ĐƠN GIÁ/sản phẩm

IN 1 MÀU IN 2 MÀU IN 3 MÀU IN 4 MÀU
Giấy OF 120 1000 1100đ 1250đ 1450đ 1620đ
2000 900đ 1100đ 1200đ 1300đ
3000 810đ 900đ 1000đ 1100đ
5000 800đ 880đ 950đ 1000đ
Giấy OF 140 1000 1150đ 1300đ 1500đ 1700đ
2000 950đ 1100đ 1200đ 1380đ
3000 900đ 1050đ 1100đ 1200đ
5000 880đ 950đ 1000đ 1100đ
Giấy OF 200 1000 1350đ 1550đ 1780đ 1900đ
2000 1250đ 1350đ 1450đ 1650đ
3000 1200đ 1300đ 1350đ 1500đ
5000 1150đ 1200đ 1280đ 1350đ

Kích thước: 12x22cm.
Bế gấp và băng dính nắp thành phẩm

LOẠI GIẤY SỐ LƯỢNG /MẪU

ĐƠN GIÁ/sản phẩm

IN 1 MÀU IN 2 MÀU IN 3 MÀU IN 4 MÀU
Giấy OF 120 1000 800đ 1000đ 1200đ 1400đ
2000 700đ 900đ 1000đ 1100đ
3000 650đ 800đ 900đ 1000đ
5000 600đ 650đ 700đ 750đ
Giấy OF 140 1000 850đ 1000đ 1250đ 1500đ
2000 700đ 800đ 900đ 1100đ
3000 620đ 720đ 820đ 950đ
5000 600đ 650đ 700đ 800đ
Giấy OF 200 1000 850đ 1100đ 1300đ 1520đ
2000 750đ 850đ 980đ 1100đ
3000 700đ 800đ 900đ 1000đ
5000 650đ 700đ 760đ 850đ